“Nëse Hap Sytë, Do Ta Marr Në Shtëpi”, Thote Infermieri Per Vogelushin


Matías Devincenzi, një infermier, emocionoi gjithë botën pas shpëtimit të Santino-s, një nga pacientët e tij të vegjël. Gjithçka ndodhi në vitin 2017, kur, menjëherë pas lindjes, i porsalinduri u br ak tis nga familja e tij, për më tepër, në ato ditë ai u shtrua në spital në departamentin e neonatologjisë me pro ble me të shumta shëndetësore.

Në mars, për shkak të një inf eksio ni, gjithçka u ko mpli kua dhe fëmija u transferua në rea nim acion. Në atë kohë, ai ishte me pushime dhe kur u kthye në punë e gjeti fëmijën në kushte më të k ëq ija se kur ai u largua. “Më kujtohet se ishte në ko .ma dhe kishte mbështetjen e një aparature për të marrë frymë. Unë jam një nga ata njerëz që flas shumë me fëmijët, kështu që e kam përkëdhelur dhe pa menduar për këtë, i thashë atij: “i vogël, nëse hap sytë, unë do të çoj në shtëpi”, tha Matías gjatë një interviste me La Gaceta.

“Ai i hapi ata dhe ndjeva se ishte një sinjal. Menjëherë, u ndjeva si babai i tij dhe fillova të informohesha për ado pti min”, tha ai. Në atë moment Matia ishte beqar dhe për këtë arsye procesi i bir ësim it u bë edhe më i ko mp lik uar dhe, madje edhe pse miqtë e tij e këshillonin atë që të mos e bënte, nuk kishte asgjë që mund ta ndalte. Ndërsa po përgatiste dokumentet e ado pti mit, shëndeti i fëmijës ishte pë rkeq ësu ar përsëri, por ai tha se: “Në atë moment mora edhe më shumë rolin e babait edhe pse nuk isha ende dhe i thashë atij:

Djali im, jam këtu, së shpejti do të bëhesh më mirë dhe së bashku do të jemi shumë të lumtur”. Për shkak të disa ndë rliki me ve në lidhje me shëndetin e fëmijës, Matia nuk mund ta shihte Santin për rreth dy muaj deri në 12 tetor, kur ai u bë li gjër isht babai i tij. Sot fëmija është dy vjeç, jeton me babanë e tij dhe ka arritur të zgjidhë shumë nga pro blem et e tij shëndetësore.“Nuk e kam imagjinuar asnjëherë, ka pasur një lidhje mes nesh që nga momenti i parë që u takuam, kur më pyesin përse vendosa ta birësoj atë, përgjigjja është e thjeshtë: më zgjodhi ai!

Be the first to comment on "“Nëse Hap Sytë, Do Ta Marr Në Shtëpi”, Thote Infermieri Per Vogelushin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*