Futbolli në zi/ Koronavir usi, humbet jetën trajneri! Mjekët zbuluan edhe…


Deri më sot ishim mësuar që statistikisht personat që kanë humbur jetën nga COVID-19 ishin moshat e treta por sot ka ardhur një lajm shumë prek ës.Një mashull i moshës, 21 vjeçare, trajner i të rinjve në Spanjë, ka humbur jetën pasi ka rezultuar i prekur nga koronav irusi dhe kështu mediat spanjolle e kanë cilëuar si një nga më të rinjtë në botë që ndahet nga jeta.

Kur u diagn ostikua me Co v id-19, Françisko (Fran) Garsia, nga Malaga, e Spanjës, iu dha lajmi shumë i rën dë se ai kishte edhe leuk.emi.Garsia nuk e kishte idenë se ai kishte një formë agr esive të kesaj sëmundjeje, gjë që e bëri atë jashtëzakonisht të pre kshëm nga kor onavir usi, kur shkoi në një spi tal me probl eme të frym ëmarrjes të premten e shkuar.Presidenti i klubit të futbollit Atletico Portada Alta në një prononcim për mediat deklaroi se atij iu tha që Garsia ishte i qëndrueshëm, por një orë më vonë u informua se djaloshi 21 vjeçar kishte humb ur jetën.

Ai është ndër personat më të rinj në Spanjë që humb asin jetën prej CO VI D– 19 dhe ndoshta në gjithë Evropën- dhe hum.bja e tij vjen ndërsa vendi luf ton për të përmir ësuar sëmu ndjen e gri pit.

Be the first to comment on "Futbolli në zi/ Koronavir usi, humbet jetën trajneri! Mjekët zbuluan edhe…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*